Pravidla

Domov / Pravidla

Ξ Připojením na naše herní servery/network hráč automaticky souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly, podmínky a výhrady.
Taktéž se zavazuje k tomu, že je bude dodržovat. V opačném případě bude potrestán.
 


1. VŠEOBECNÉ HERNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA 

Ξ Hráč je povinen si přečíst všechny pravidla před hraním na našem networku, jejich neznalost hráče neomlouvá.

1.1.  Všechen herní obsah (včetně herních peněz, herních účtů, herních předmětů, postavených bloků) je majetkem networku a hráč
nemá nárok na jejich vrácení nebo odškodnění při jejich zmizení nebo smazání.
1.2.  Administrátorský tým neručí a nenahrazuje škody zapříčené nedodržováním zde sepsaných pravidel.
1.3.  Poskytovatel je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo porušování pravidel, zamezit uživateli v přístupu na herní servery.
1.4.  Majitel networku může kdykoliv zamezit přístup uživateli na celou síť včetně všech podslužeb bez udání důvodu.
1.5.  Náš administrativní tým si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu pravidel.
1.6.  Všichni hráči musí dodržovat platné zákony České republiky na všech platformách a podslužbách našeho networku.
1.7.  Připojením na herní network a jeho podslužby (Discord server apod.) uživatel automaticky souhlasí s GDPR.
1.8.  Je zakázané utočit na server všemi způsoby - včetně těch které jsou v rozporu se zákonem - např. DDoS
1.9. Je přísně zakázané úmyslně ničit ekonomiku na serveru a podslužbách networku.

2. FINANČNÍ PODPORA

 Ξ Hráč je povinen si přečíst všechny pravidla před finanční podporou, jejich neznalost hráče neomlouvá.

2.1. Hráč může podpořit server finančním příspěvkem nebo zakoupením konkrétních výhod do hry. Seznam dostupných výhod je sepsán na webu nebo ve hře, kdy příkazem "/vip" je možné zjistit všechny výhody.
Doplněk 2.1. Placené výhody se řídí příslušnými legislativními předpisy a obchodními podmínkami.
2.2. Všechny finance za zakoupené služby & předměty jsou investovány zpět do herního networku.
2.3. Peníze, za které jste koupili herní měnu nebo jiné výhody nelze vymáhat zpět.
2.4. Poskytovatel je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo porušování pravidel smazat herní účet nebo odebrat zakoupené výhody.

3. HERNÍ ÚČTY

Ξ Hráč je povinen se řídit pravidly chatu a následně je dodržovat.

3.1. ➽ Je zakázáno vlastnit více jak 1 účet/IP, toto pravidlo neplatí v případě sdílení IP adresy s členem rodiny apod.
3.2. ➽ Je zakázáno vypůjčování herního účtu.
3.3. ➽ Jakýkoliv převod speciálních výhod, herních skillů, levelů není možný.
Doplněk 3.3. ➽ Vyjímkou je přechod z neoriginálního účtu na originální.
3.4. ➽ Je zakázáno komukoliv sdělovat Vaše přístupové heslo k účtu.
3.5. ➽ Je přísně zakázané prodávat nebo kupovat herní účet, výměnou za herní nebo reálný zisk.
3.6. ➽ Je zakázané obcházet herní ban jakýmkoliv způsobem např. vytvoření nového účtu.
3.7. ➽ Je přísně zakázané pokoušet se o připojení na cizí účet.
3.8. ➽ Je zakázáno se odpojit při kontrole nebo zmražení (Freeze). Povede k udělení automatického trestu.
3.9. ➽ Je zakázáno používat nickname, který obsahuje sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy.
3.10. ➽ Je přísně zakázáno připojovat se na server s nevhodným skinem, který může ostatní hráče pohoršovat nebo je v rozporu s morálními hodnoty a zákony České republiky.

4. CHAT

Ξ Hráč je povinen se řídit pravidly chatu a následně je dodržovat.

4.1. ➽ Ke všem členům týmu se chováme s respektem a řidíme se jejich pokyny.
4.2. ➽ Je zakázáno vydávat se za člena Admin týmu nebo veřejně známou osobu. (YouTuber, Streamer)
4.3. ➽ Je zakázáno jakkoliv poškozovat server v chatu.
4.4. ➽ Je zakázáno spamovat (globální chat, /msg a jiné příkazy).
4.5. ➽ Je zakázáno žádat admin tým o herní předměty, peníze, VIP a jiné výhody.
4.6. ➽ Taktéž je zakázaná úmyslná reklama na cizí servery, stránky apod.
4.7. ➽ Názvy (frakcí, skupin, residencí) nesmí obsahovat sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy.
4.8. ➽ Je zakázáno urážet ostatní hráče, používat sprostá slova nebo jiné vulgarismy v globálním chatu.
4.9. ➽ Je zakázáno slovně útočit či narážet na jednotlivého hráče či skupinů hráčů.
4.10. ➽ Je přísně zakázané zneužívat /helpop nebo jiný systém ticketu, nesprávné použití pomoci bude potrestáno!
4.11. ➽ Je zakázáno podkopávat stabilitu networku - např. ,,bude wipe", v přípradě, že se nic takového nechystá.

5. CHYBY VE HŘE

Ξ Hráč je povinen neprodleně nahlásit chyby ve hře nebo na discordu. Úmyslné využívání a zneužívání chyb povede k permanentnímu banu.

5.1. ➽ Chyby v pluginech.
5.2. ➽ Chyby, které vás zvýhodní před ostatníma.
5.3. ➽ Chyby, díky kterým můžete duplikovat předměty.
5.4. ➽ Chyby, díky kterým můžete postupovat rychleji.
5.5. ➽ Chyby, díky kterým můžete získat peníze.
5.6. ➽ Jakékoliv další nestandardní chování ve hře.

6. MÓDY A JINÉ VĚCI

Ξ Hráč má možnost používat mody nebo jiné techniky PvP v případě že nejsou zakázané. Pokud si nejste jistí, zda je daný mód povolený, můžete si vytvořit ticket.

6.1. ➽ Je zakázáno používat jakékoliv modifikace, které Vás zvýhodní oproti ostatním hráčům (Hack Client, Macro, Ping-Spoofer, X-Ray, Fly, Kill-Aura, atd..)
6.2. ➽ Na networku je přísně zakázáno používat: AutoClick, DoubleClick, TripleClick, ... , ButterflyClick, Bawlclicking, ScrollClick, DragClick, Macro.
6.3. ➽ Je zakázáno používat jakýkoliv podpůrný nebo zvýhodňující program/mód/client.
6.4. ➽ Pokud používáte nějaký herní mód a Admin Tým vyhodnotí Vaše chování jako nestandartní nebo zvýhodňující, může Vám být udělen herní ban nebo jiná penalizace.

7. POVOLENÉ CLIENTY

Ξ Hráč má možnost používat clienty v případě že nejsou zakázané. Pokud si nejste jistí, zda je daný client povolený, můžete si vytvořit ticket.

7.1. ➽ Lunar Client
7.2. ➽ Badlion Client
7.3. ➽ LabyMod Client 
7.4. ➽ BatMod Client
7.5. ➽ Cosmic Client
7.6. ➽ PvPLounge Client (upraveno)

8. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO SURVIVAL

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Survival server a nevztahují se na další servery.

8.1. ➽ Zákaz rozsáhlého ničení přírody za účelem poškození mapy!
8.2. ➽ Zákaz rozlévat vodu a lávu v přírodě (lavacast, apod.)!
8.3. ➽ Neručíme za vykradení residence.
Doplněk 8.3. ➽ Pokud-li někoho chcete přidat do residence, tak si musíte být jistí, že vás nechce okrást.
8.4. ➽ Zákaz stavění a upravování terénu v okolí residence cizího hráče!
8.5. ➽ Každý hráč je povinen si odkládat své věci do truhel zabezpečených v rezidencí!
8.6. ➽ Pokud je Váš herní účet na určitém serveru neaktivní 60 a více dní, rezidence se automaticky smaže! Neexistuje žádná náhrada, pokud si místo rezidence přivlastní jiný hráč!
8.7. ➽ Nezodpovídáme za volné obchody mezi hráči, pokud se nejedná o chybu systému.
8.8. ➽ Zákaz odesílat či přijímat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče (TpaKill)!
8.9. ➽ Zákaz vytváření warpů v místech s evidentním účelem zabití hráče!
8.10. ➽ Zákaz stavění pastí na hráče!
8.11. ➽ Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem!
8.12. ➽ Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb!
8.13. ➽ Zákaz stavění 0-ticks farem!
8.14. ➽ Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity, atp).

9. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO THEPIT

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Thepit server a nevztahují se na další servery.

9.1. ➽ Je zakázáno týmování, což také platí pro cross-teaming (společná domluva o neútočení a zabití jiného hráče).
Doplněk 9.1. ➽ Nahlášení je možné pouze formou videa, kdy týmování bude jasně prokazatelné.

10. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO EVENT

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Event server a nevztahují se na další servery.

10.1. ➽ Je zakázáno úmyslné zdržování nebo maření eventu.
10.2. ➽ Je zakázáno týmování a to při vybraných eventů (Podkopávačka, PvP, atd).
10.3. ➽ Zákaz psaní nepravdivých informací o eventu.
10.4. ➽ Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb!

11. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HOUSING

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Housing server a nevztahují se na další servery.

11.1. ➽ Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity, atp)
11.2. ➽ Zákaz stavění 0-ticks farem!
11.3. ➽ Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb!
11.4. ➽ Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem! (upraveno)

12. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO ONEBLOCK

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Oneblock server a nevztahují se na další servery.

12.1. ➽ Pokud je Váš herní účet na serveru neaktivní 60 a více dní, ostrov se automaticky smaže!
12.2. ➽ Nezodpovídáme za volné obchody mezi hráči, pokud se nejedná o chybu systému. Doporučujeme používat ,,trade" systém, který umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob obchodování.
12.3. ➽ Zákaz odesílat či přijímat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče (TpaKill)!
12.4. ➽ Zákaz opakovaného mazání a vytváření ostrova za účelem obohacení o nové suroviny.
12.5. ➽ Neručíme za vykradení ostrova.
Doplněk 15.5.Pokud-li někoho chcete pozvat na ostrov, tak si musíte být jistí, že vás nechce okrást.
12.6. ➽ Zákaz vytváření warpů v místech s evidentním účelem zabití hráče!

12.7. ➽ Zákaz stavění pastí na hráče!
12.8. ➽ Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem!
12.9. ➽ Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb!
12.10. ➽ Zákaz stavění 0-ticks farem!
12.11. ➽ Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity, atp.).

13. SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO SLIMEFUN 

Ξ Tyto pravidla platí jenom pro Slimefun server a nevztahují se na další servery.

13.1. ➽ Zákaz rozsáhlého ničení přírody za účelem poškození mapy!
13.2. ➽ Zákaz rozlévat vodu a lávu v přírodě (lavacast, apod.)!
13.3. ➽ Neručíme za vykradení residence.
Doplněk 13.3. ➽ Pokud-li někoho chcete přidat do residence, tak si musíte být jistí, že vás nechce okrást.
13.4. ➽ Zákaz stavění a upravování terénu v okolí residence cizího hráče!
13.5. ➽ Každý hráč je povinen si odkládat své věci do truhel zabezpečených v rezidencí!
13.6. ➽ Pokud je Váš herní účet na určitém serveru neaktivní 60 a více dní, rezidence se automaticky smaže! Neexistuje žádná náhrada, pokud si místo rezidence přivlastní jiný hráč!
13.7. ➽ Nezodpovídáme za volné obchody mezi hráči, pokud se nejedná o chybu systému.
13.8. ➽ Zákaz odesílat či přijímat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče (TpaKill)!
13.9. ➽ Zákaz vytváření warpů v místech s evidentním účelem zabití hráče! 
13.10. ➽ Zákaz stavění pastí na hráče!
13.11. ➽ Zákaz obtěžování hráčů a to jakýmkoli způsobem!
13.12. ➽ Zákaz stavění nevhodných (př. se sexuálním podnětem), vulgárních a urážejících staveb!
13.13. ➽ Zákaz stavění 0-ticks farem!
13.14. ➽ Zákaz zatěžování serveru (redstone, entity, atp)